о орнаменту

Прича о орнаменту је једна од ретко заводљивих прича, испуњена мистиком и магијом значења. Орнамент је много више од декорације на коју се свео савременом интерпретацијом. Орнамент је симбол. У многим старим и примитивним културама, био је почетни и не ретко једини облик ликовног изражавања. Први орнаменти настали су још у палеолиту и од тада у многим историјским стиловима играју велику улогу. Елементи орнамента су најпростији облици попут линије – вертикалне и хоризонталне, крста – као пресека две линије, цик цак линије, таласасте линије – змијолике, спиралне, у облику круга и сл. Усложњавањем – понављањем и модификацијом ових основних елемената настали су сви каснији орнаменти. Поред своје естетске нераскидивости од геометрије и математике – орнамент има своје симболичко значење у свим културама кроз различите епохе. Они представљају мушки и женски принцип, симболе Сунца и божанства, цикличности, суштине, узвишених етичких и верских начела и сл. Иако скроман у својој улози декорације, орнамент остаје енциклопедија духовне еволуције човечанства.