НАШЕ БОГАТО НАСЛЕЂЕ

о манастирима

Тамо где се сусрећу исток и запад, у самом средишту средњовековне српске државе, на Косову и Метохији већ вековима опстају бисери наше културне баштине.

Манастири Грачаница, Високи Дечани и Пећка патријаршија, својом архитектуром и сликарством, сврставају се у највише домете српске средњовековне уметности. Ова три манастира из XIII и XIV века, налазе се на UNESCO листи угрожене светске баштине, као и листи непокретних културних добара од изузетног значаја у Републици Србији.